kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2020 Stingray Studio

Články

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 13.6.2019 do 25.07.2019.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Projekt Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina sa zapojila v auguste 2018 do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Projekt s názvom „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) bol vyhodnotený ako úspešný.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019

Dávame do pozornosti 9. ročník fotosúťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019“. Prosíme šikovných fotografov, aby nám posielali svoje fotografie a zapojili sa tak do súťaže v 7. kategóriách – Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“, Život v našej MAS, Naše kroje. Fotky prosím posielajte e-mailom na: administrator@kopaniciarskyregion.sk do 31.5.2019.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Harmonogram výziev z PRV na rok 2019

Harmonogram výziev z PRV na rok 2019

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Chod MAS

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD“ s kódom 302051N416 podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Animácie PRV

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Animácie PRV“ s kódom 309190Q572 podporeného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Česko-Slovenská konferencia

V dňoch 20.-21.11. 2018 sa konala v Hoteli Lipa v Starej Turej „Česko-Slovenská konferencia“ zameraná na projekty spolupráce. Jedným z organizátorom bola aj Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Projekt Vidiek bez hraníc ukončený

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina ukončilo projekt „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020.

Prezident SR v Myjave

Dňa 8.11. zavítal na Myjavu prezident SR p. Andrej Kiska. Za jedným stolom sa s ním v radnej zasadačke na MsÚ Myjava stretol aj manažér MAS Kopaničiarsky región Mgr. Peter…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Udelenie štatútu MAS

Dňa 13.11.2017 bol zverejnený zoznam schválených a neschválených miestnych akčných skupín. Z celkového počtu 121 podaných žiadostí bolo schválených 87 MAS a neschválených 34 verejno-súkromných partnerstiev. Kopaničiarsky región – miestna…