kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 vypracovalo aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí príspevku, verzia 2.1, ktorý je zverejnený na stránke RO pre IROP (https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/vzory/vzor-zmluvy-o-prispevok/vzor-zmluvy-o-prispevok-verzia-2-1-ucinna-od-27-12-2022/) a na stránke Kopaničiarsky región – MAS (https://kopaniciarskyregion.sk/dokumenty/) a účinný od 27.12.2022.

V nadväznosti na uvedenú aktualizáciu vzoru Zmluvy o poskytnutí príspevku, RO pre IROP vypracoval vzor Dodatku k Zmluve o poskytnutí príspevku.