kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Články

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. začala s realizáciou projektu

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. začala s realizáciou projektu „Modernizácia technológií na spracovanie ovocia“ s kódom IROP-CLLD-P785-511-002-009. Cieľom projektu je kúpa zariadení, ktoré pomôžu zmodernizovať výrobu v prevádzke KO-BI-DO, s.r.o. Ďalšie ciele súvisiace s…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. zrealizovala projekt s názvom ,,Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-511-002-004). Cieľom projektu je rozšírenie…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia vzoru Zmluvy o poskytnutí príspevku

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 vypracovalo aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí príspevku, verzia 2.1, ktorý je zverejnený…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť Ventana, s.r.o. zrealizovala projekt s názvom ,,Rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. o zemné práce a komplexnú dodávku spodnej stavby“

Spoločnosť Ventana, s.r.o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. o zemné práce a komplexnú dodávku spodnej…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo projekt s názvom ,,Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-512-004 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-512-004-001). Predmetom projektu…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky Modernizácia technológií na spracovanie ovocia

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. zverejňuje prostredníctvom MAS Kopaničiarsky región Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazy Modernizácia technológií na spracovanie ovocia.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. začala s realizáciou projektu

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. začala s realizáciou projektu „IROP-CLLD-P785-511-002-004 Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“ Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 45 494,99 EUR, čo predstavuje…

Video: Propagácia kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc

Predmetom projektu je realizácia spoločného mediálneho produktu propagujúceho spoločné územie a jeho atraktivity. Produkt obsahuje vytvorenie audiovizuálnej prezentácie, ktorá bude slúžiť v propagačnej kampani na objavenie krás územia Horňácka a…

Petícia za záchranu prístupu LEADER

Tlačová správa NS MAS SR, Trenčín, 25. 2. 2022 Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) SR vyzýva na záchranu prístupu LEADER na slovenskom vidieku. V celej Európskej únii je LEADER…

Možnosť získania finančnej podpory na rozvoj podnikania v priemysle aj službách cez Kopaničiarsky región – MAS

KR – MAS má vyhlásenú výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), v rámci ktorej môžu podnikatelia predkladať svoje zámery do výzvy zameranej na Podporu podnikania a inovácií. Výzva je určená…