kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Články

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vzdelávací seminár

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina pozýva na VZDELÁVACÍ SEMINÁR, ktorý sa uskutoční 15. 11. 2023 o 10:00 hod. v Penzióne na Rohu v Lubine.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia stratégie CLLD

Kopaničiarsky región – MAS zverejňuje aktualizáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Kopaničiarsky región – miestnu akčnú skupinu na roky 2015 – 2022.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. začala s realizáciou projektu

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. začala s realizáciou projektu „Modernizácia technológií na spracovanie ovocia“ s kódom IROP-CLLD-P785-511-002-009. Cieľom projektu je kúpa zariadení, ktoré pomôžu zmodernizovať výrobu v prevádzke KO-BI-DO, s.r.o. Ďalšie ciele súvisiace s…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. zrealizovala projekt s názvom ,,Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-511-002-004). Cieľom projektu je rozšírenie…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia vzoru Zmluvy o poskytnutí príspevku

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 vypracovalo aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí príspevku, verzia 2.1, ktorý je zverejnený…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť Ventana, s.r.o. zrealizovala projekt s názvom ,,Rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. o zemné práce a komplexnú dodávku spodnej stavby“

Spoločnosť Ventana, s.r.o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. o zemné práce a komplexnú dodávku spodnej…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo projekt s názvom ,,Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-512-004 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-512-004-001). Predmetom projektu…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky Modernizácia technológií na spracovanie ovocia

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. zverejňuje prostredníctvom MAS Kopaničiarsky región Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazy Modernizácia technológií na spracovanie ovocia.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. začala s realizáciou projektu

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. začala s realizáciou projektu „IROP-CLLD-P785-511-002-004 Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“ Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 45 494,99 EUR, čo predstavuje…

Video: Propagácia kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc

Predmetom projektu je realizácia spoločného mediálneho produktu propagujúceho spoločné územie a jeho atraktivity. Produkt obsahuje vytvorenie audiovizuálnej prezentácie, ktorá bude slúžiť v propagačnej kampani na objavenie krás územia Horňácka a…