kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Články

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Projekt Vidiek bez hraníc ukončený

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina ukončilo projekt „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020.

Prezident SR v Myjave

Dňa 8.11. zavítal na Myjavu prezident SR p. Andrej Kiska. Za jedným stolom sa s ním v radnej zasadačke na MsÚ Myjava stretol aj manažér MAS Kopaničiarsky región Mgr. Peter…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Udelenie štatútu MAS

Dňa 13.11.2017 bol zverejnený zoznam schválených a neschválených miestnych akčných skupín. Z celkového počtu 121 podaných žiadostí bolo schválených 87 MAS a neschválených 34 verejno-súkromných partnerstiev. Kopaničiarsky región – miestna…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Rozhovor Rádio Regina

Náš manažér Mgr. Peter Nemček v rámci výstavy AGROKOMPLEX 2017 poskytol zaujímavý rozhovor Rádiu Regina, v ktorom vysvetlil poslanie miestnej akčnej skupiny a jej snahu zachovať bohaté kopaničiarske tradície.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Historický okruh mestom Myjava

V rámci projektu Spoznávame krásy našich regiónov, ktorý sa realizoval v spolupráci so Združením mikroregiónu Svornosť sa vytvoril okruh mestom Myjava, ktorého cieľom je informovať návštevníkov aj obyvateľov o histórií mesta.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácie o bežkárskych tratiach na webe

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina pozýva priaznivcov bežeckého lyžovania na bežkárske trate, ktorých údržbu zabezpečujeme v spolupráci so združeniami Slovácky běžecký klub Kyjov a Kopanice v pohybe. Ratrákom je udržiavaný úsek od Kubíkovho vrchu (Nová Lhota) po starej vojenskej ceste až do Hlaviny (Stará Turá) v dĺžke cca 6,5 km a nadmorskej výške cca 600 m n.m.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Otvorili sme Pamätnú izbu Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom

Dňa 19.12.2014 Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom slávnostne otvorili Pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča v Národnom dome Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom.