kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. začala s realizáciou projektu „Modernizácia technológií na spracovanie ovocia“ s kódom IROP-CLLD-P785-511-002-009.

Cieľom projektu je kúpa zariadení, ktoré pomôžu zmodernizovať výrobu v prevádzke KO-BI-DO, s.r.o. Ďalšie ciele súvisiace s projektom sú poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom, zvýšenie zamestnanosti  a výroba nových produktov. Modernizácia technológií na spracovanie ovocia zaistí vytvorenie jedného nového pracovného miesta v prevádzke, zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov, väčšiu efektívnosť výroby a inováciu výrobne. Projekt prispeje k obohateniu potravinárskeho priemyslu v regióne a obyvateľom, či návštevníkom regiónu ponúkne širší sortiment produktov.      

Predmetom projektu je zakúpenie nových strojov na spracovanie ovocia, ktoré ako celok vytvoria technické vybavenie výrobne. Zakúpený bude mraziaci box, kondenzačná sušiareň a kotol na lekvár. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu materiálno-technického vybavenia firmy. Zakúpené zariadenia poskytnú modernejšiu, úspornejšiu (úspora času, úspora prevádzkových alebo personálnych nákladov), ľahšiu a komfortnejšiu výrobu oproti zastaraným strojom. Stroje spĺňajú definíciu inovatívnosti.

Príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 31 750,00 EUR, čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu sú 63 500,00 EUR.

Realizácia projektu naplní nasledujúce merateľné ukazovatele:

  • A103 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 1
  • A104 Počet vytvorených pracovných miest – 1
  • A101 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové – 3
  • A102 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové – 3