kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

O nás

Popis OZ Kopaničiarsky región – MAS

Občianske združenie „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 5. 10. 2007 v Myjave. Účelom vzniku bola možnosť financovania rozvoja vidieka pomocou prístupu Leader – osi 4 v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.  Cieľom je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku. Ďalšími cieľmi je účasť občanov na rozhodovaní, rozvoj občianskeho života, ochrana životného prostredia, duchovných a kultúrnych aktivít, podpora podnikania a služieb, rozvoj infraštruktúry, cezhraničná spolupráca a ďalšie.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vznikla dňa 5. 10. 2007 najmä z podnetu regiónu Veľká Javorina – Bradlo. Rozkladá sa na území 26 obcí s rozlohou 541,43 km2, na ktorých žije 43 093 obyvateľov (k 31. 12. 2019).

Územie sa rozkladá z veľkej časti v Myjavskej pahorkatine, na severe v Bielych Karpatoch a na juhovýchode sú to zase Malé Karpaty a na východe aj Považské Podolie. Tento kraj je typickým predstaviteľom územia s typickým rozptýleným osídlením. V samotnom regióne sa nachádza niekoľko stoviek kopaníc, situovaných často krát na veľmi odľahlých miestach s ešte tradičnými domami s typickou architektúrou z prelomu zo začiatku 20. storočia. Neodmysliteľnou črtou regiónu je teda silné uchovávanie kultúrneho dedičstva v podobe folklórnych skupín, tradičného folklórneho festivalu a množstvo ďalších kultúrno-spoločenských aktivít.

Orgány Kopaničiarskeho regiónu – miestnej akčnej skupiny

PREDSEDA:
Bc. Jaroslav Ferianec

PODPREDSEDA:
Anna Cigáneková

PREDSEDNÍCTVO:
Pavel Halabrín (OZ Turolúcka koliba), Ing. Ivan Bzdúšek (FO), Anna Cigáneková (FO), Mgr. Jaroslav Ciran (Mesto Brezová pod Bradlom), Bc. Jaroslav Ferianec (FO), Mgr. Martin Pražienka (Obec Poriadie), Ing. Ivan Durec (Lesotur, s.r.o.)

REVÍZNA KOMISIA:
Ing. Zuzana Kromerová (Gazdovstvo u Zuzky, s. r. o.), Mgr. Eva Ušiaková (FO), Marcela Pavesková (Obec Bukovec)

MONITOROVACÍ VÝBOR:
Štefan Antol (Obec Košariská), Mikuláš Szita (Skiland s.r.o.), Andrej Barbierik (Ventana, s.r.o.), Ing. Adela Kubicová (FO), Alžbeta Tuková (Obec Vaďovce)

VÝBEROVÁ KOMISIA:
Ing. Martin Barbierik (FO), Pavol Váňa (FO), Rastislav Čobrda (FO).

Galéria