kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Výzvy

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA č. 21/PRV/MAS 27

Výzva č.: 21/PRV/MAS 27Dátum platnosti: 23.07.2014 – 02.09.2014 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA č. 20/PRV/MAS 27

Výzva č. 20/PRV/MAS 27   Dátum platnosti: od 23.07.2014 do 02.09.2014   Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA č.19/PRV/MAS 27

Výzva č. 19/PRV/MAS27 Dátum platnosti: 26.6.2013-27.9.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.2 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA (2)

Výzva č.: 18/PRV/MAS/27 Dátum platnosti: 31.05.2013-2.9.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.2 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy č. 17

Výzva č.: 17/PRV/MAS/27 Dátum platnosti: 31.05.2013- 20.8.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

Výzva č.: 16/PRV/MAS 27 Dátum platnosti: 21.01.2013 – 11.02.2013 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANĆNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

Výzva č.: 15/PRV/MAS 27 Dátum platnosti: 31.10.2012 – 31.01.2013   Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANĆNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

Výzva č.: 14/PRV/MAS 27 Dátum platnosti: 17.09.2012 – 31.10.2012 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva č. KR-MAS/342/2010/02 Dátum platnosti: od 24.06.2010 do 08.10.2010 Kód výzvy: KR- MAS/342/2010/02 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – Miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva č. KR-MAS/32B/2010/03 Dátum platnosti: od 24.06.2010 do 24.08.2010 Predkladanie ŽoNFP (projektov): od 02.08.2010 do 24.08.2010 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – Miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia…