kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina Vás pozýva na exkurziu po vidieckych komunitných školách v ČR v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ 

(kód projektu 304030S541, Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020)

Termín konania: 25.- 26.6.2019 

PROGRAM: 

Utorok 25.6.2019 

8:00 Odchod z Myjavy (KD Samka Dudíka)

9:00 Príchod Uherský Brod

09:30 – 11:30 Komunitná škola Neubuz

11:30 – 12:30 OBED (Neubuz)

13:00 – 15:00 Komunitná škola Kašava

17:00 – 18:00 Ubytovanie vo Wellness Hotel  Bozeňov, (https://www.bozenov.cz)

18:30 – 19:30 VEČERA 

19:30 – 20:00 Prezentácia MAS Horní Pomoraví – Miestne akčne plány a Zdieľaný zahraničný učiteľ angličtiny pre deti i učiteľov, Anna Bartošová a Cameron Michael Ramsey

20:00 – 22:00 Diskusia, Voľný program, Spoločenský večer

Streda 26.6.2019

07:30 – 08:30 RAŇAJKY, odubytovanie 

09:00 – 10:00 Komunitná škola Hrabová

10:10 – 10:50 Preprava z Hrabové do Bohdíkova

11:00 – 12:00 Komunitná škola Bohdíkov

12:30 – 13:30 OBED, Restaurace U Sepla, Bohdíkov (http://usepla.cz/)

13:30 Ukončenie programu – Odchod autobusu

15:30 Príchod Slušovice

16:15 Príchod Uherský Brod

17:30 Príchod Myjava

Informácia pre účastníkov: Účasť na exkurzii je pre subjekty z územia MAS Kopaničiarsky región a územia projektových partnerov bez poplatku. Prihlásiť sa môžete e-mailom: administrator@kopaniciarskyregion.sk, osobne: vkancelárii Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava alebo telefonicky: 0918 909 840, 0917 240 086, 0917 240 098 najneskôr do 21. 6. 2019.

Galéria