kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2020 Stingray Studio

Články

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Úvodný článok k projektu Komunitné školy

Projekt„ Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020 Kopaničiarsky región –…

Exkurzia po vidieckych komunitných školách v ČR

Exkurzia po vidieckych komunitných školách v ČR

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Animácie PRV

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) začalo s realizáciou projektu „Animácie PRV“ s kódom 309190Q572 podporeného z Programu rozvoja vidieka 2014-2020.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

3. výzva na výber odborných hodnotiteľov 6.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 14.2.2020  do 13.3.2020. Výzvu na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

2. výzva na odborných hodnotiteľov 7.5.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 20.1.2020 do 28.2.2020 Výzvu na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY MAS_038/7.5./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.5./1 zo dňa 19.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 31.1.2020 na 21.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_038/6.4./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/6.4./1 zo dňa 9.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 29.11.2019 na 14.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VÝZVA Č. 2 K PREDKLADANIU ŽIADOSTÍ O UDELENIE PRÁV NA POUŽÍVANIE ZNAČKY KOPANICE REGIONÁLNY PRODUKT predĺžená

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, predlžuje výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“ do 29.11.2019.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na výber odborných hodnotiteľov 7.5.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 8.11.2019  do 15.1.2020 Výzvu na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

2. výzva na odborných hodnotiteľov 6.4.

2. výzva na odborných hodnotiteľov 6.4.