kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Články

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Harmonogram výziev z PRV na rok 2021

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Kancelária MAS pracuje v obmedzenom režime

Vzhľadom na súčasnú situáciu, ktorá povoľuje pohyb občanov iba v nevyhnutných prípadoch za obstaraním základných životných potrieb a dochádzky do práce, sa kolektív MAS Kopaničiarsky región rozhodol vzhľadom na povahu…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

MASky majú problémy. A Slovensko s nimi. – Roľnícke noviny č. 29/2020

O fungovaní a situácii miestnych akčných skupín na Slovensku píšu Roľnícke noviny v čísle 29/2020. Pri príležitosti stretnutia zástupcov Národnej siete MAS so štátnym tajomníkom MPRV SR Martinom Feckom na…

Ukončenie kurzu koordinátorov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina Vás pozýva na ukončenie kurzu koordinátorov, ktorý sa koná v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541, Interreg…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia stratégie CLLD

Členovia KR MAS schválili aktualizovanú Integrovanú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Kopaničiarsky región – miestnu akčnú skupinu na roky 2015 – 2022. Hlasovanie prebiehalo vzhľadom na súčasnú situáciu formou…

Aj na Kopaniciach bojujeme proti koronavírusu!

Slovensko, podobne ako zvyšok sveta zasiahla pandémia rýchlo sa šíriaceho vírusu COVID-19, ktorý predstavuje náročnú skúšku pre každého jedného z nás. Žiaľ, dnes sa ocitáme v situácií, kedy si na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Oznámenie PPA o technickej úprave formulárov

PPA dňa 25.2.2020 zverejnila technickú úpravu formulárov – Príloha č. 13b Príručky pre prijímateľa LEADER verzia 1.2. zverejnenej dňa 28.11.2019. Uvedenou úpravou nedochádza k zmene obsahu formulárov, ani k zmene…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Financovanie Implementácie stratégie CLLD

Implementácia opatrení IROP v rámci Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky regiónu.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Dotácia z TTSK na realizáciu projektu

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina získala dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 34 803,00 € na realizáciu projektu s názvom „Podpora predaja regionálnych produktov a vytvorenie nového predajného miesta v NKP Nyaryiovský kaštieľ v obci Sobotište“.

Kurz Obecného koordinátora

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ hľadá záujemcov na pozíciu obecného koordinátora. Úlohou obecného koordinátora je zodpovedať za chod komunitnej školy, fungovanie záujmových krúžkov na školách a koordinovať zapojenie ľudí do života obcí.