kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2020 Stingray Studio

Články

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

2. výzva na odborných hodnotiteľov 6.4.

2. výzva na odborných hodnotiteľov 6.4.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VYHLÁSENIE VÝZVY MAS/038/7.5./1

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva č. 2 k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky Kopanice regionálny produkt

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, vyhlasuje dňa 22.10.2019 2. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“.

Podpora cestovného ruchu na vidieku

V dňoch 28. 6. a 29. 6. 2018 sa záujemcovia z územia MAS Kopaničiarsky región zúčastnili exkurzie zameranej na podporu cestovného ruchu na vidieku v území MAS Vršatec. V rámci…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia č. 1 výzvy MAS/038/7.4./2

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.4./2 zo dňa 25.9.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 27.9.2019 na 8.10.2019.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na výber odborných hodnotiteľov 6.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 13.8.2019 do 31.10.2019

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

2. Výzva na výber odborných hodnotiteľov 7.4.

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 vyhlasuje v termíne od 2.8.2019 do 06.09.2019.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy MAS/038/6.4./1

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy MAS/038/7.4./2

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Hlasovanie v súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2019

Uverejnené 18. jún 2019 Od 16. júna sa dá hlasovať v súťaži o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2019. Naše Občianske združenie Kopaničiarsky región –  MAS sa zapojilo s fotografiami v siedmych kategóriách….