kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Kopanice regionálny produkt

REGIONÁLNA ZNAČKA
„KOPANICE REGIONÁLNY PRODUKT“

V rámci projektu „Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria“, ktorý realizujeme v spolupráci s MAS Podhoran a Partnerstvom pre Horné Záhorie bolo zavedené značenie produktov a služieb „Kopanice regionálny produkt“.

Cieľom takéhoto značenia je propagácia kopaničiarskeho regiónu a samotných nositeľov značky. Značka je určená najmä miestnym výrobcom tradičných predmetov a potravín, remeselníkom, pestovateľom plodín typických pre tieto regióny ako aj majiteľom, resp. prevádzkovateľom zariadení cestovného ruchu, ktorí ponúkajú tradičné špeciality, ubytovanie či iné služby v tradičných objektoch.

Pred samotným zavedením značky sa uskutočnilo niekoľko exkurzií a seminárov, ktorých cieľom bolo informovať o systéme zavádzania značky, o používaní značky v iných regiónoch a o prínosoch tejto značky ako pre samotných producentov resp. poskytovateľov služieb, tak aj pre región.

Tiež prebehli tzv. Vidiecke tržnice, ktorých cieľom bolo podporiť tradičné podujatia a spropagovať na nich ručnú výrobu remeselníkov i regionálnych producentov, miestny folklór a samozrejme i obe regionálne značky. 6 tržníc sa konalo v našom regióne a 6 na Záhorí.

Nášmu regiónu na Záhorí robili propagáciu nasledovní remeselníci a producenti: košikári Jaroslav Rehorčík, Štefan Oslej a Alena Šeďová, hrnčiar Adrián Hrubý, šupolienkárka Darina Škodáčková, hubár Ján Jánoš a drevotokár Jozef Papala.

Kopaničiarskych tržníc v našom regióne sa zúčastnili: košikár Štefan Oslej, kováč Rudolf Škriečka, čipkárky Anna Vráblová a Ivana Marková, bylinkárka a mydlárka Barbora Pavlíková, včelár Pavol Kubica a garbiarske remeslo a výrobu kožených výrobkov predviedol Martin Kozáček.

Spolu bolo predložených 28 žiadostí o regionálnu značku, ktoré predložilo 23 subjektov. Koncom novembra zasadala certifikačná komisia, ktorá na základe hodnotiacich kritérií vybrala 17 úspešných uchádzačov s 19 žiadosťami o regionálnu značku.

Značka bola udelená tým regionálnym producentom, ktorých produkty sú jedinečné, tradičné a ktorí využívajú pri svojich produktoch tradičné výrobné procesy, ručnú prácu a suroviny z regiónu.

Uspeli producenti poľnohospodárskych, potravinárskych a spotrebných výrobkov, remeselníci aj poskytovatelia služieb. Ako prví v rámci ČR a SR certifikujeme aj pestovateľské pálenice ovocia.

Vďaka značke budú spotrebitelia schopní ľahko identifikovať regionálny produkt a svojou kúpou ho podporiť.

Koncom marca bude zriadená Izba ľudových tradícií, remesiel a regionálnych výrobkov, kde bude možné si označené produkty zakúpiť. Vytvorí sa aj webová stránka a propagačné materiály.

Galéria