kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Pozvánka

Chcete viac zapojiť vašich občanov do verejného života obce na základe ich vlastného záujmu? Chcete vo vašej obci rozbehnúť spoluprácu seniorov, dospelých aj teenagerov či prebudiť záujem medzi rôznymi generáciami? Potom aj pre vás je určená

úvodná spoločná konferencia 

Ako spájať ľudí v obci

konaná v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“

(kód projektu 304030S541, Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020)

Veľa ľudí ma záujem o obec. Len ich treba nájsť a prepojiť. Niektorí vedia vyšívať, modelovať, variť, cvičiť, spievať, hovoriť cudzím jazykom, či pracujú s PC a možno budú radi tieto znalosti zdieľať s ďalšími ľuďmi z blízkeho okolia….. 

Termín konania: 30.5.2019 o 9:00 hod.

Miesto konania:  Hotel Lipa, Stará Turá (http://www.hotellipa.eu/)

PROGRAM: 

Štvrtok 30. 5. 2019

09:00 – 09:30 Registrácia účastníkov

09:30 – 10:00 Predstavenie partnerov projektu (KR – MAS, Východní Slovácko, Mikroregión Slušovicko)

10:00 – 11:30 Spoločný život v obci – cesty ako to dosiahnuť (Ing. Ján Fiala)

11:30 – 11:45 Prestávka

11:45 – 12:45 Komunitná škola – príklady dobrej praxe (Mgr. Jarmila Machalíčková – KŠ  Trnka)

12:45 – 13:00 Predstavenie projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ a jeho aktivít (Mgr. Peter Nemček – KR-MAS)

13:00 – 14:00 OBED 

Informácia pre účastníkov: 

Konferencia je určená hlavne pre starostov obcí, riaditeľov, učiteľov základných škôl, a zástupcov verejného sektora či ďalších aktérov a zaujemcov, pro ktoré je zaujímavé participovať na vytváraní komunitných škôl. Účasť na konferencii je pre subjekty z územia MAS Kopaničiarsky región a územia projektových partnerov bez poplatku.Prihlásiť sa môžete e-mailom: kopaniciarskyregion@mail.telekom.sk, osobne: vkancelárii Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava alebo telefonicky: 0918 909 840, 0917 240 086, 0917 240 098 najneskôr do 24. 5. 2019.

Galéria