kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2020 Stingray Studio

Výzvy

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P578-511-002 – Podpora podnikania a inovácií

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P578-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Oznam o vykonaní zmeny – Výzva IROP-CLLD-P578-512-004 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Oznamujeme, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Oznam o vykonaní zmeny – Výzva IROP-CLLD-P578-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Oznamujeme, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Oznam o vykonaní zmeny – Výzva IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Oznamujeme, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR v súvislosti s delimitáciou sekcie…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia Harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2020 (IROP)

25.09.2020

20

Dňa 25. 9. 2020 bola výkonným orgánom Kopaničiarskeho regiónu – MAS schválená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2020 (IROP).

Výzva č. 3 k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky Kopanice regionálny produkt

22.09.2020

Prebiehajúce výzvy

171

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, vyhlasuje dňa 22.9.2020 3. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“. Všetky podklady nájdete tu:

Aktualizácia výzvy MAS/038/8.6./1

21.09.2020

Prebiehajúce výzvy

57

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/8.6./1 zo dňa 17.9.2020 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 23.9.2020 na 6.11.2020. Z…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P578-512-004 – Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P785-512-004 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P578-512-003 – Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD- P785-512-001 – Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v…