kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Pozvánka 

na kurz pre riaditeľov a učiteľov škôl 

Vzdelávanie pre 21. storočie

v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ 

(kód projektu 304030S541, Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020)

Termín konania: 11.06.2019 o 8:30 hod.

Miesto konania:  Zámeček Strání, Strání – ČR

Kurz ukáže riaditeľom, učiteľom a pracovníkom vo vzdelávacích inštitúciách zásadné výzvy pre vzdelávanie a výchovu nielen v školách vyplývajúce z prevratných zmien, ktoré so sebou nesú informačná spoločnosť, globalizácia, klimatická zmena a demografický vývoj. Cieľom kurzu je zvýšiť citlivosť na aktuálne potreby. Tie je nutné sprostredkovať účinnými spôsobmi „učenia sa“ ako žiakom v školách, tak aj občanom v obci.

Kurz je 10 hodinovým tréningom v malej skupine do 16 osôb. Lektor: Ing. Ján Fiala

PROGRAM: 

Štvrtok 11. 06. 2019

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov

09.00 – 11.00 Oboznámenie sa s výzvami vzdelávania pre 21. storočie

11.00 – 11.15 Coffee break a neformálna diskusia

11.15 – 12:30 Čomu sa venovať a aké zvoliť prostriedky

12:30 – 13.00 Obed

13.00 – 15.00 Metódy a cesty spolupráce medzi školou a obcou

15.00 – 15.15 Coffee break a neformálna diskusia

15.15 – 16.30 Konzultácia problémov v praxi a návrhy konkrétnych  krokov a riešení

16.30 – 17:00 Ako pracovať s e-learningovým kurzom a čo najviac ho využiť

Informácia pre účastníkov: 

Účasť na seminári je pre subjekty z územia MAS Kopaničiarsky región a územia projektových partnerov bez poplatku. Prihlásiť sa môžete e-mailom: administrator@kopaniciarskyregion.sk, osobne: vkancelárii Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava alebo telefonicky: 0918 909 840, 0917 240 086, 0917 240 098 najneskôr do 07. 06. 2019.

Galéria