kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Aktuality

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktualizácii č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :Zmeny…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktualizácii č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií. Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :Zmeny vykonané…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P785-512-005 – Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P785-512-005 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Typ výzvy: otvorenáDátum vyhlásenia: 19.01.2023 Termíny…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia vzoru Zmluvy o poskytnutí príspevku

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 vypracovalo aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí príspevku, verzia 2.1, ktorý je zverejnený…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2023 (IROP)

13.12.2022

36

Dňa 7. 12. 2022 bol výkonným orgánom Kopaničiarskeho regiónu – MAS schválený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2023 (IROP).

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť Ventana, s.r.o. zrealizovala projekt s názvom ,,Rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. o zemné práce a komplexnú dodávku spodnej stavby“

Spoločnosť Ventana, s.r.o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. o zemné práce a komplexnú dodávku spodnej…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo projekt s názvom ,,Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-512-004 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-512-004-001). Predmetom projektu…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky Modernizácia technológií na spracovanie ovocia

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. zverejňuje prostredníctvom MAS Kopaničiarsky región Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazy Modernizácia technológií na spracovanie ovocia.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 25. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Výška žiadaného…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

21.06.2022

116

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 24. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Výška žiadaného…