kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Aktuality

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VYHLÁSENIE VÝZVY MAS/038/7.4/3

29.03.2024

Prebiehajúce výzvy

18

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť K + K INDUSTRY, s. r. o. zrealizovala projekt „Nákup technológie pre výrobu komponentov do tepelných čerpadiel“

25.03.2024

Projekty žiadateľov

18

Spoločnosť K + K INDUSTRY, s. r. o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Nákup technológie pre výrobu komponentov do tepelných čerpadiel“ (kód projektu…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Mesto Myjava zrealizovalo projekt Utíšenie dopravy a zlepšenie dostupnosti verejných služieb v meste Myjava prostredníctvom nákupu elektrobicyklov

25.03.2024

Projekty žiadateľov

24

Mesto Myjava zrealizovalo projekt s názvom „Utíšenie dopravy a zlepšenie dostupnosti verejných služieb v meste Myjava prostredníctvom nákupu elektrobicyklov“ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-005-003). Predmetom projektu bol rozvoj alternatívnej, ekologickej dopravy v meste Myjava…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o zrealizovala projekt „Modernizácia technológií na spracovanie ovocia“

25.03.2024

Projekty žiadateľov

19

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Modernizácia technológií na spracovanie ovocia“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-511-002-009). Cieľom projektu bola modernizácia výroby v prevádzke…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Mesto Stará Turá zrealizovalo projekt Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova

22.03.2024

Projekty žiadateľov

19

Mesto Stará Turá zrealizovalo projekt s názvom „Vybudovanie parkoviska s osvetlením pred budovou Matrasu na Ul. Hurbanova“ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-003-005). Predmetom projektu bola výstavba parkoviska s priľahlým chodníkom a osvetlením pred…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Mesto Myjava zrealizovalo projekt Multifunkčné športovisko MŠ SNP Myjava

22.03.2024

Projekty žiadateľov

19

Mesto Myjava zrealizovalo projekt s názvom „Multifunkčné športovisko MŠ SNP Myjava“ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-001-003). Predmetom projektu bola úprava areálu materskej školy formou vybudovania nového multifunkčného ihriska. Pôvodná asfaltová plocha v objekte MŠ…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Mesto Myjava zrealizovalo projekt Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Myjava

22.03.2024

Projekty žiadateľov

22

Mesto Myjava zrealizovalo projekt s názvom „Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Myjava“ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-005-001). Projekt  bol zameraný na rozvoj alternatívnej dopravy v meste. Jeho cieľom bolo prispieť k rozvoju cyklistickej infraštruktúry a k zlepšeniu vybavenosti…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VYHLÁSENIE VÝZVY MAS/038/7.2/2

22.03.2024

Prebiehajúce výzvy PRV

40

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Harmonogram výziev z PRV na rok 2024

18.03.2024

25

Kopaničiarsky región – MAS zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na rok 2024 (PRV 2014-2022).

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY MAS_038/7.2/1

20.12.2023

Prebiehajúce výzvy PRV

137

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.2/1 zo dňa 30.10.2023 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 27.12.2023 na 26.1.2024. Dokumenty…