kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2022 Stingray Studio

Aktuality

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

21.06.2022

9

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 24. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Výška žiadaného…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 21. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel . Výška žiadaného príspevku…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

29.04.2022

46

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 20. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel . Výška žiadaného príspevku…

Kopaničiarsky región – MAS vyhlasuje IV. Výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky Kopanice regionálny produkt

25.04.2022

136

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, vyhlasuje dňom 25. 4. 2022 IV. Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“. Cieľom značky…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

20.04.2022

41

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 22. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Výška žiadaného…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

19.04.2022

IROP Prebiehajúce výzvy

43

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 10. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií. Výška žiadaného príspevku v…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. začala s realizáciou projektu

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. začala s realizáciou projektu „IROP-CLLD-P785-511-002-004 Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“ Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 45 494,99 EUR, čo predstavuje…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 19. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel . Výška žiadaného príspevku…

Video: Propagácia kultúrneho dedičstva v prihraničnom regióne Horňácka a Kopaníc

Predmetom projektu je realizácia spoločného mediálneho produktu propagujúceho spoločné územie a jeho atraktivity. Produkt obsahuje vytvorenie audiovizuálnej prezentácie, ktorá bude slúžiť v propagačnej kampani na objavenie krás územia Horňácka a…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

21.03.2022

54

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 21. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Výška žiadaného…