kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Aktuality

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

13.09.2023

13

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy  IROP-CLLD-P785-512-005 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Disponibilné prostriedky na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

13.09.2023

13

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu: 4…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

13.09.2023

12

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel . Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu: 0,47 EUR Výška…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

13.09.2023

15

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií. Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu: 8,08 EUR…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Harmonogram výziev z PRV na rok 2023

25.07.2023

34

Kopaničiarsky región – MAS zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na rok 2023 (PRV 2014-2022).

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. začala s realizáciou projektu

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. začala s realizáciou projektu „Modernizácia technológií na spracovanie ovocia“ s kódom IROP-CLLD-P785-511-002-009. Cieľom projektu je kúpa zariadení, ktoré pomôžu zmodernizovať výrobu v prevádzke KO-BI-DO, s.r.o. Ďalšie ciele súvisiace s…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktualizácii č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Účinnosť zmien a vplyv na predložené…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 30. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel . Výška žiadaného príspevku…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 22. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Výška žiadaného…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. zrealizovala projekt s názvom ,,Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-511-002-004). Cieľom projektu je rozšírenie…