kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Pozvánka

na kurz pre starostov a zástupcov vidieckych obcí a miest

Rozvoj obcí inak

v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“

(kód projektu 304030S541, Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020)

Termín konania: 06.06.2019 o 8:30 hod.

Miesto konania:  Hotel Lipa, Stará Turá (http://www.hotellipa.eu/)

Cieľom kurzu je sprostredkovať starostom, či ich zástupcom cesty, základné zručnosti a postupy  rozvoja komunitného života v obci. Kurz je 8 hodinovým tréningom v malej skupine do 16 osôb.

Lektor: Ing. Ján Fiala

PROGRAM: 

Štvrtok 06. 06. 2019

08:30 – 09:00 Registrácia účastníkov

09.00 – 10.30 Analýza občianskeho života v obci – spoločné rysy (ukážeme ako posúdiť úroveň života  v obciach účastníkov)

10.30 – 10.50 Coffee break a neformálna diskusia

10.50 – 12.20 Atmosféra v obci a verejný priestor. Prečo sa oplatí zapojiť občanov do rozvoja?

12:20 – 13.00 Obed

13.00 – 14.30 Nástroje komunitnej spolupráce v obci, možnosti a metódy

14.30 – 14.50 Coffee break a neformálna diskusia

14.50 – 16.30 Konzultácia problémov jednotlivých obcí a návrhy konkrétnych  krokov a riešení

16.30 – 17:00 Ponuka možnosti e-learningového kurzu s množstvom príkladov

Informácia pre účastníkov: 

Účasť na seminári je pre subjekty z územia MAS Kopaničiarsky región a územia projektových partnerov bez poplatku. Prihlásiť sa môžete e-mailom: administrator@kopaniciarskyregion.sk, osobne: vkancelárii Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava alebo telefonicky: 0918 909 840, 0917 240 086, 0917 240 098, najneskôr do 03. 06. 2019.

Galéria