kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Aktuality

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Mesto Myjava zrealizovalo projekt Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Myjava

22.03.2024

Projekty žiadateľov

79

Mesto Myjava zrealizovalo projekt s názvom „Vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Myjava“ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-005-001). Projekt  bol zameraný na rozvoj alternatívnej dopravy v meste. Jeho cieľom bolo prispieť k rozvoju cyklistickej infraštruktúry a k zlepšeniu vybavenosti…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VYHLÁSENIE VÝZVY MAS_038/7.2/2

22.03.2024

Prebiehajúce výzvy PRV

124

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Harmonogram výziev z PRV na rok 2024

18.03.2024

81

Kopaničiarsky región – MAS zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev na rok 2024 (PRV 2014-2022).

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY MAS_038/7.2/1

20.12.2023

Prebiehajúce výzvy PRV

196

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.2/1 zo dňa 30.10.2023 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 27.12.2023 na 26.1.2024. Dokumenty…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovala projekt Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom

19.12.2023

Projekty žiadateľov

106

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo projekt s názvom „Vybudovanie doplnkovej cykloinfraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom“ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-005-002). Predmetom projektu bolo vybudovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry v meste Brezová pod Bradlom osadením…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť STONE INDUSTRY s. r. o. zrealizovala projekt „Rozšírenie poskytovaných služieb nákupom úžitkového vozidla so sklopným valníkom“

19.12.2023

Projekty žiadateľov

68

Spoločnosť STONE INDUSTRY s.r.o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Rozšírenie poskytovaných služieb nákupom úžitkového vozidla so sklopným valníkom“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-511-002-011). Cieľom projektu…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Obec Sobotište zrealizovala projekt Rekonštrukcia chodníka pri futbalovom ihrisku

28.11.2023

Projekty žiadateľov

68

Obec Sobotište zrealizovala projekt s názvom „Rekonštrukcia chodníka pri futbalovom ihrisku“ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-003-003). Projekt bol zameraný na rekonštrukciu chodníka pri futbalovom ihrisku v obci Sobotište. Chodník je situovaný pri obojsmernej miestnej…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Obec Vrbovce zrealizovala projekt Zvýšenie bezpečnosti chodcov rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Vrbovce

16.11.2023

Projekty žiadateľov

79

Obec Vrbovce zrealizovala projekt s názvom „Zvýšenie bezpečnosti chodcov rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Vrbovce“ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-003-004). Projekt ,,Zvýšenie bezpečnosti chodcov rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Vrbovce“ bol zameraný na budovanie…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vzdelávací seminár

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina pozýva na VZDELÁVACÍ SEMINÁR, ktorý sa uskutoční 15. 11. 2023 o 10:00 hod. v Penzióne na Rohu v Lubine.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VYHLÁSENIE VÝZVY MAS/038/7.2/1

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene…