kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Aktuality

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. začala s realizáciou projektu

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. začala s realizáciou projektu „Modernizácia technológií na spracovanie ovocia“ s kódom IROP-CLLD-P785-511-002-009. Cieľom projektu je kúpa zariadení, ktoré pomôžu zmodernizovať výrobu v prevádzke KO-BI-DO, s.r.o. Ďalšie ciele súvisiace s…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktualizácii č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Účinnosť zmien a vplyv na predložené…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 30. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel . Výška žiadaného príspevku…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 22. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Výška žiadaného…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. zrealizovala projekt s názvom ,,Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Mobilná požičovňa elektrobicyklov v regióne Kopanice“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-511-002-004). Cieľom projektu je rozšírenie…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktualizácii č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :Zmeny…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktualizácii č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č. IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií. Účinnosť zmien a vplyv na predložené ŽoPr :Zmeny vykonané…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P785-512-005 – Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P785-512-005 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Typ výzvy: otvorenáDátum vyhlásenia: 19.01.2023 Termíny…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia vzoru Zmluvy o poskytnutí príspevku

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 vypracovalo aktualizovaný vzor Zmluvy o poskytnutí príspevku, verzia 2.1, ktorý je zverejnený…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2023 (IROP)

13.12.2022

178

Dňa 7. 12. 2022 bol výkonným orgánom Kopaničiarskeho regiónu – MAS schválený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok na rok 2023 (IROP).