kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Aktuality

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť Ventana, s.r.o. zrealizovala projekt s názvom ,,Rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. o zemné práce a komplexnú dodávku spodnej stavby“

Spoločnosť Ventana, s.r.o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Rozšírenie poskytovaných služieb firmy Ventana, s.r.o. o zemné práce a komplexnú dodávku spodnej…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo projekt s názvom ,,Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“

Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-512-004 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Cyklistická trasa Športová ul. Brezová pod Bradlom“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-512-004-001). Predmetom projektu…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazky Modernizácia technológií na spracovanie ovocia

Spoločnosť KO-BI-DO, s.r.o. zverejňuje prostredníctvom MAS Kopaničiarsky región Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazy Modernizácia technológií na spracovanie ovocia.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 25. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Výška žiadaného…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

21.06.2022

247

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 24. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Výška žiadaného…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 21. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel . Výška žiadaného príspevku…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

29.04.2022

281

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 20. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel . Výška žiadaného príspevku…

Kopaničiarsky región – MAS vyhlasuje IV. Výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky Kopanice regionálny produkt

25.04.2022

405

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, vyhlasuje dňom 25. 4. 2022 IV. Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“. Cieľom značky…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

20.04.2022

264

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 22. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Výška žiadaného…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

19.04.2022

IROP Prebiehajúce výzvy

324

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 10. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií. Výška žiadaného príspevku v…