kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Aktuality

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva č.01 na výber odborných hodnotiteľov

20.10.2023

Prebiehajúce výzvy

177

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou  pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 vyhlasuje v termíne od 20.10.2023 do 23.11.2023 Výzvu na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Obec Krajné zrealizovala projekt Rekonštrukcia autobusovej stanice v obci Krajné

18.10.2023

Projekty žiadateľov

58

Obec Krajné zrealizovala projekt s názvom „Rekonštrukcia autobusovej stanice v obci Krajné“ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-003-002). Projekt ,,Rekonštrukcia autobusovej stanice v obci Krajné“ je zameraný na zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Predmetom…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

VYHLÁSENIE VÝZVY MAS/038/7.5/2

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Aktualizácia stratégie CLLD

Kopaničiarsky región – MAS zverejňuje aktualizáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Kopaničiarsky región – miestnu akčnú skupinu na roky 2015 – 2022.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

13.09.2023

153

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy  IROP-CLLD-P785-512-005 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Disponibilné prostriedky na…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

13.09.2023

158

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu: 4…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

13.09.2023

143

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel . Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu: 0,47 EUR Výška…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

13.09.2023

143

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií. Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu: 8,08 EUR…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť K + K INDUSTRY, s. r. o. zrealizovala projekt „Modernizácia strojového parku pre nové firemné projekty“

04.08.2023

Projekty žiadateľov

51

Spoločnosť K + K INDUSTRY, s. r. o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Modernizácia strojového parku pre nové firemné projekty“ (kód projektu…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločnosť RJ Group, s.r.o. zrealizovala projekt „Zriadenie požičovne elektrobicyklov a vybudovanie školiacich priestorov v Penzióne Tvarožek“

03.08.2023

Projekty žiadateľov

47

Spoločnosť RJ Group, s.r.o. zrealizovala v rámci výzvy č. IROP-CLLD-P785-511-002 vyhlásenej Kopaničiarskym regiónom – MAS projekt s názvom ,,Zriadenie požičovne elektrobicyklov a vybudovanie  školiacich priestorov v Penzióne Tvarožek“ (kód projektu IROP-CLLD-P785-511-002-006)….