kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Výzvy

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Výzva č. KR-MAS/32A/2010/04 Dátum platnosti: od 09.09.2010 do 09.02.2011 Predkladanie ŽoNFP (projektov): od 20.01.2011 do 09.02.2011 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – Miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Výzva č. KR-MAS/342/2011/07 Dátum platnosti: od 24.03.2011 do 21.04.2011 Predkladanie ŽoNFP (projektov): od 24.03.2011 do 21.04.2011 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Výzva č. KR-MAS/33/2011/10 Dátum platnosti: od 19.09.2011 do 05.01.2012 Predkladanie ŽoNFP (projektov): od 01.12.2011 do 05.01.2012 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Výzva č. KR-MAS/33/2010/05 Dátum platnosti: od 07.12.2010 do 28.2.2011 Predkladanie ŽoNFP (projektov): od 1.2.2011 do 28.2.2011 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – Miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Výzva č. 12/PRV/ MAS 27 Dátum platnosti: od 18.05.2012 do 18.07.2012 Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Výzva č. KR-MAS/341/2011/08 Dátum platnosti: od 13.05.2011 do 15.08.2011 Predkladanie ŽoNFP (projektov): od 18.07.2011 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia 4.1 Implementácia…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva č. KR-MAS/341/2009/01 Dátum platnosti: od 17.12.2009 do 17.03.2010Kód výzvy: KR- MAS/341/2009/01 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – Miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia

Výzva č. 13/PRV/MAS 27 Dátum platnosti: od 03.07.2012 do 28.09.2012 Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY MAS_038/7.5./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/7.5./1 zo dňa 19.12.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 31.1.2020 na 21.2.2020. Takisto z dôvodu aktualizácie Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER zo dňa 28.11.2019 došlo k zmene niektorých povinných príloh ŽoNFP.

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

AKTUALIZÁCIA Č. 1 VÝZVY MAS_038/6.4./1

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/6.4./1 zo dňa 29.11.2019 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 29.11.2019 na 14.2.2020.  Aktualizovaná…