kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 13. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní:  80 469,98 EUR.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  80 470 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 80 470 EUR.

Odkaz na zverejnenú výzvu: https://kopaniciarskyregion.sk/vyzvy/oznam-o-vykonani-zmeny-vyzva-irop-clld-p785-512-001-aktivita-d2-skvalitnenie-a-rozsirenie-kapacit-predskolskych-zariadeni/