kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2022 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Oznamujeme, že na základe aktualizácie dokumentov riadiacim orgánom IROP prosíme žiadateľov o používanie nasledovných príloh pri predkladaní Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci výziev IROP.

Výzva ROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení:

Výzva ROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel:

Výzva IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií: