kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Výzvy

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Aktuálna disponibilná…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Oznam o vykonaní zmeny – Výzva IROP-CLLD-P785-512-004 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Oznamujeme, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Oznam o vykonaní zmeny – Výzva IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Oznamujeme, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Oznam o vykonaní zmeny – Výzva IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Oznamujeme, že na základe Usmernenia pre MAS k výzvam na predkladanie žiadostí o príspevok v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR v súvislosti s delimitáciou sekcie…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy  IROP-CLLD-P785-512-004 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel . Aktuálna disponibilná…

Výzva č. 3 k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky Kopanice regionálny produkt

22.09.2020

Prebiehajúce výzvy

260

Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, Koordinátor regionálneho značenia v Kopaničiarskom regióne, vyhlasuje dňa 22.9.2020 3. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky „KOPANICE regionálny produkt“. Všetky podklady nájdete tu:

Aktualizácia výzvy MAS/038/8.6./1

21.09.2020

Prebiehajúce výzvy

114

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/038/8.6./1 zo dňa 17.9.2020 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 23.9.2020 na 6.11.2020. Z…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Informácia o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Aktuálna disponibilná…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-P785-512-004 – Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P785-512-004 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry. Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne…