kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2022 Stingray Studio

Oznamujeme, že kancelária KR – MAS bude počas vianočných sviatkov zatvorená od 23. 12. 2021 do 31.12.2021 (vrátane). Kancelária bude opäť otvorená od 3.1.2022.

Ďakujeme za pochopenie a želáme pokojné, príjemné sviatky a úspešný štart do nového roku.