kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 9. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 187 639,99 EUR.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 337 470 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 337 470 EUR.

Odkaz na zverejnenú výzvu (Aktualizácia č. 1): https://kopaniciarskyregion.sk/vyzvy/aktualizacia-c-1-vyzvy-irop-clld-p785-511-002-aktivita-a1-podpora-podnikania-a-inovacii/