kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Spoločnosť JMJ Partners s.r.o. zverejňuje prostredníctvom MAS Kopaničiarsky región Záznam z prieskumu trhu na predmet zákazy Nákup úžitkového vozidla pre spoločnosť JMJ Partners s.r.o.