kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Dňa 13.11.2017 bol zverejnený zoznam schválených a neschválených miestnych akčných skupín. Z celkového počtu 121 podaných žiadostí bolo schválených 87 MAS a neschválených 34 verejno-súkromných partnerstiev. Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina s radosťou oznamuje, že získala štatút MAS a základnú alokáciu vo výške 1 723 242,34 €.

Viac informácií na: http://nsrv.sk/index.php?pl=91&article=1497