kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

V dňoch 28. 6. a 29. 6. 2018 sa záujemcovia z územia MAS Kopaničiarsky región zúčastnili exkurzie zameranej na podporu cestovného ruchu na vidieku v území MAS Vršatec. V rámci exkurzie návštevníci navštívili atraktivity a zariadenia podporené ako projekty spolupráce z PRV 2007 – 2013 a vypočuli si prezentácie týkajúce sa cestovného ruchu.

Galéria