kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Strednodobý kurz pre obecných koordinátorov 

v rámci projektu„ Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020

Kopaničiarsky región – miestna akčná  skupina v rámci projektu „Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ hľadá záujemcov na pozíciu obecného koordinátora. Úlohou obecného koordinátora je zodpovedať za chod komunitnej školy, fungovanie záujmových krúžkov na školách a koordinovať zapojenie ľudí do života obcí. Kurzy a krúžky na školách budú určené nielen pre žiakov, ale aj pre deti a mládež, rodičov a ostatných obyvateľov obcí. Obecní koordinátori budú komunikovať s pracovným tímom (lektori a učitelia) a zúčastňovať sa pracovných stretnutí. 

Podmienkou, aby sa záujemca mohol stať obecným koordinátorom, je absolvovanie strednodobého kurzu. Kurz na obecného koordinátora bude bezplatný a  bude pozostávať z deviatich dvojdňových 10-hodinových blokov (180 hodín) a 40 hodín e-learning doma na počítači s tutoringom. 

Štyri dvojdňové kurzy sa uskutočnia v území Kopaničiarskeho regiónu (predpoklad v obciach Lubina, Bzince, Stará Turá) a 5 dvojdňových kurzov na českej strane (na území projektového partnera Dobrovolný svazek obcí Východní Slovácko – predpoklad obec Strání).

Koordinátori absolvujú po ukončení kurzu záverečné skúšky. Súčasťou kurzu je záverečná práca, ktorú absolvent obhajuje v rámci skúšky pre získanie certifikátu.Prihlásiť sa môžete e-mailomadministrator@kopaniciarskyregion.skosobne: v kancelárii Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava najneskôr do 27. 9. 2019. Viac informácií telefonicky: 0918 909 840, 0917 240 086, 0917 240 098.

Galéria