kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

V rámci projektu Spoznávame krásy našich regiónov, ktorý sa realizoval v spolupráci so Združením mikroregiónu Svornosť sa vytvoril okruh mestom Myjava, ktorého cieľom je informovať návštevníkov aj obyvateľov o histórií mesta.

Okruh s ôsmimi zastávkami  prevedie zaujímavými miestami, predstaví významné osobnosti regiónu a ukáže dobovú architektúru na pôvodných fotografiách. Panely s odborným textom a fotografiami sú osadené od dolného konca (vstup do centra mesta smerom od Brezovej pod Bradlom) až po horný koniec (katolícky kostol) mesta. Tieto sú rozmiestnené tak, aby 50 historických záberov korešpondovalo so súčasnou podobou mesta Myjava.

Nahliadnutie do histórie umožní aj informačná brožúra Historický okruh mestom Myjava, dostupná v kancelárií KR-MAS a na webstránke v Propagačných materiáloch.