kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Výzva č.: 14/PRV/MAS 27

Dátum platnosti: 17.09.2012 – 31.10.2012

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu – MAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“), nasledovne:

Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
v termíne od 17.09.2012 do 31.10.2012

Dokumenty na stiahnutie: