kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy  IROP-CLLD-P785-512-004 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 121 500 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 121 500 EUR.

Odkaz na zverejnenú výzvu:https://kopaniciarskyregion.sk/vyzvy/oznam-o-vykonani-zmeny-vyzva-irop-clld-p578-512-004-aktivita-b1-investicie-do-cyklistickych-tras-a-suvisiacej-podpornej-infrastruktury/