kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS/038/6.4./1 zo dňa 10.2.2020 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy zo 14.2.2020 na 13.3.2020. 

Aktualizovaná výzva na stiahnutie tu: