kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

18.10.2019

247

Realizácia projektu spolupráce „Spoznávame krásy našich regiónov“ sa blíži ku koncu. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce  predložilo Kopaničiarsky región- miestna akčná skupina v spolupráci so Združením mikroregiónu Svornosť.

Ciele projektu:

• rozvoj potenciálu vidieckeho cestovného ruchu;
• nové príležitosti a rozšírenie ponuky trávenia voľného času
• vzájomná spolupráca a propagácia dvoch partnerských MAS
• zvýšenie záujmu obyvateľov aj návštevníkov o prírodné bohatstvo (faunu, flóru), históriu regiónu
• budovanie ekologického povedomia a environmentálnej zodpovednosti.

Aktivity projektu:

1. Realizácia náučného chodníka Drgoňova – Durcova dolina II. etapa – v rámci tejto aktivity sa doplnilo turistické značenie o smerovníky so smerovkami, zrekonštruovali sa dve existujúce drevené lávky a doplnili sa schody so zábradliami.
2. Doplnenie značenia existujúcich náučných chodníkov II.etapa – doplnili sa stĺpiky, smerovky a tabuľky na náučných chodníkoch Veľká Javorina, Poriadie-Rudník, Brestovec-Topolecká, Vrbovce-Chvojnica, Drviská.
3. Doplnenie značenia Kopaničiarskej ovocno-destilátovej cesty – doplnili sa stĺpiky, smerovky a smerovníky.
4. Malý historický okruh v meste Myjava – osadilo sa osem panelov s odborným textom, ktoré sprevádzajú návštevníkov aj obyvateľov históriou Myjavy.
5. Vytvorenie propagačného materiálu okruhu mestom Myjava – brožúra, ktorá bude k dispozícií pre návštevníkov okruhu.
6. Propagácia náučných chodníkov prostredníctvom Propagačného e-learningového kurzu – zhotovilo sa 7 náučných interaktívnych kvízov, ktoré sú dostupné na www.kopaniciarskyregion.sk. Kvízy boli vytvorené aj ako mobilné aplikácie pre mobilné telefóny s Androidom, dostupné na stiahnutie v obchode Google Play.

Sprievodné aktivity:

• v septembri 2014 sa uskutočnil výstup na Veľký Tríbeč po novovybudovanom náučnom chodníku Solčany – Veľký Tríbeč;
• v októbri 2014 sa uskutočnilo stretnutie partnerov projektu na území KR-MAS zamerané na prezentáciu Kopaničiarskej ovocno-destilátovej cesty.