kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Výzva č.: 18/PRV/MAS/27
Dátum platnosti: 31.05.2013-2.9.2013

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 3.4.2 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu – MAS Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva“ na implementáciu stratégie) nasledovne:

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
v termíne od 31.5.2013 do 2.9.2013

Dokumenty na stiahnutie: