kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

Výzva č.: 16/PRV/MAS 27

Dátum platnosti: 21.01.2013 – 11.02.2013

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu – MAS Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nanávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci Implemetácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“), nasledovne:

Opatrenie 3.2 Podpora činnostív oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B
v termíne od 21.01.2013 do 11.02.2013

Dokumenty na stiahnutie: