kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Výzva č.: 15/PRV/MAS 27

Dátum platnosti: 31.10.2012 – 31.01.2013
 
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu – MAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie), nasledovne:

 Opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
 
V termíne od 31.10.2012 do 31.01.2013

Dokumenty na stiahnutie: