kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Výzva č. KR-MAS/342/2010/02

Dátum platnosti: od 24.06.2010 do 08.10.2010
Kód výzvy: KR- MAS/342/2010/02

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – Miestnou akčnou skupinou, o.z. v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopančiarskeho regiónu – MAS,o.z. Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.

Dokumenty na stiahnutie: