kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

06.11.2020

Prebiehajúce výzvy

152

Z dôvodu súčasnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19, ktorá má na turistický ruch v regióne a miestnych drobných podnikateľov vážny dopad, sa MAS Kopaničiarsky región rozhodol predĺžiť Výzvu č. 3 k predkladaniu žiadostí o udelenie práv na používanie značky Kopanice – regionálny produkt. Pôvodne Výzva trvala do 6. novembra, po novom môžu podnikateľské subjekty zažiadať o udelenie práv do 30. novembra 2020. Všetky potrebné náležitosti, ako vzory žiadostí a kritériá udelenia nájdete v dokumentoch na stiahnutie:

Galéria