kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Výzva č.: 21/PRV/MAS 27Dátum platnosti: 23.07.2014 – 02.09.2014
Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu – MAS Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie nanávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci Implemetácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“), nasledovne:

Opatrenie 3.2 Podpora činnostív oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B

v termíne od 23.07.2014 do 02.09.2014

Dokumenty na stiahnutie: