kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Výzva č. 20/PRV/MAS 27   Dátum platnosti: od 23.07.2014 do 02.09.2014   Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje na základe rozhodnutia Predsedníctva Kopaničiarskeho regiónu – MAS Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“), nasledovne: Opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť Av termíne od 23.07.2014 do 02.09.2014

Dokumenty na stiahnutie: