kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2022 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o  zostatku disponibilnej alokácie po vydaní Oznámenia o schválení ŽoPr v rámci 6. hodnotiaceho kola výzvy IROP-CLLD-P785-512-004 zameranej na aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, ktorý je vo výške 85 642,11 €.

Výzva IROP-CLLD-P785-512-004 bola k 31.5.2021 predčasne uzavretá a zostávajúce finančné prostriedky plánuje MAS presmerovať na iné oblasti podpory – aktivity – D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.