kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

13.09.2023

66

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy  IROP-CLLD-P785-512-005 – aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu: 57,39 EUR

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 15 792,00 EUR

Zmluvne viazané prostriedky: 69 792,72 EUR

Výška čerpaných príspevkov na ukončené projekty: 0,00 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 85 642,11 EUR.

Odkaz na zverejnenú výzvu: https://kopaniciarskyregion.sk/vyzvy/vyhlasenie-vyzvy-irop-clld-p785-512-005-investicie-do-cyklistickych-tras-a-suvisiacej-podpornej-infrastruktury/