kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

13.09.2023

69

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy IROP-CLLD-P785-512-001 – aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.

Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu: 4 739,03 EUR

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 0,00 EUR

Zmluvne viazané prostriedky: 39 789,47 EUR

Výška čerpaných príspevkov na ukončené projekty: 35 941,50 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 80 470,00 EUR.

Odkaz na zverejnenú výzvu: https://kopaniciarskyregion.sk/vyzvy/aktualizacia-c-2-vyzvy-irop-clld-p785-512-001-aktivita-d2-skvalitnenie-a-rozsirenie-kapacit-predskolskych-zariadeni/