kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

13.09.2023

159

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel .

Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu: 0,47 EUR

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 0,00 EUR

Zmluvne viazané prostriedky: 130 668,80 EUR

Výška čerpaných príspevkov na ukončené projekty: 4 830,75 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 135 500,00 EUR.

Odkaz na zverejnenú výzvu: https://kopaniciarskyregion.sk/vyzvy/aktualizacia-c-2-vyzvy-irop-clld-p785-512-003-aktivita-b2-zvysovanie-bezpecnosti-a-dostupnosti-sidiel/