kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2023 Stingray Studio

13.09.2023

66

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov v rámci výzvy IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Disponibilné prostriedky na príslušnú aktivitu: 8,08 EUR

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní: 0,00 EUR

Zmluvne viazané prostriedky: 101 311,90 EUR

Výška čerpaných príspevkov na ukončené projekty: 236 150,00 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 337 470,00 EUR.

Odkaz na zverejnenú výzvu (Aktualizácia č. 2): https://kopaniciarskyregion.sk/vyzvy/aktualizacia-c-1-vyzvy-irop-clld-p785-511-002-aktivita-a1-podpora-podnikania-a-inovacii/