kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2024 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 12. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P785-512-003 – aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel .

Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní:  6 441,00 EUR.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 135 500 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 135 500 EUR.

Odkaz na zverejnenú výzvu: https://kopaniciarskyregion.sk/vyzvy/aktualizacia-c-1-vyzvy-irop-clld-p785-512-003-aktivita-b2-zvysovanie-bezpecnosti-a-dostupnosti-sidiel/