kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-8.png

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina informuje o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov po ukončenom 5. hodnotiacom kole výzvy   IROP-CLLD-P785-511-002 – aktivita A1 Podpora podnikania a inovácií.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 337 470 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 337 470 EUR.

Odkaz na zverejnenú výzvu:https://kopaniciarskyregion.sk/vyzvy/vyhlasenie-vyzvy-irop-clld-p578-511-002-podpora-podnikania-a-inovacii/