kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

18.10.2019

204

KR-MAS realizuje ďalší projekt so Slováckym běžeckým klubom Kyjov, o.s.

Projekt s názvom „Strategie rozvoje běžeckého lyžování a zimní turistiky v Bílých Karpatech pro období 2015 – 2020“ bol podporený z Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 v rámci Fondu mikroprojektov, ktorý v ČR spravuje Region Bíle Karpaty. Celkové náklady projektu predstavujú 16 705,00 Eur. Financovaný je z ERDF vo výške 14 199,25 Eur a zo zdrojov partnera projektu.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vypracovať stratégiu, ktorá definuje faktory rozvoja, stanoví konkrétne ciele a navrhne opatrenia a aktivity pre rozvoj bežeckého lyžovania a zimnej turistiky v danom území.

Predpokladáme návrh na rozšírenie upravovaných bežeckých tratí na 100 – 150 km a vytvorenie produktu cestovného ruchu na medzinárodnej úrovni.

Stratégia bežeckého lyžovania a zimnej turistiky v Bielych Karpatoch pre obdobie 2015-2020 a Mapa trasovania na stiahnutie:

Galéria