kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Projekty

Schválenie projektu na komunitné školy

18.10.2019

185

Projekt„ Zvyšovanie kvality života na vidieku vytváraním komunitných škôl“ (kód projektu 304030S541) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020 Kopaničiarsky región –…