kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

© 2021 Stingray Studio

Projekty

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Spoločná cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horňácka a Kopaníc pre roky 2014 – 2020

18.10.2019

168

Od júla 2013 prebiehala realizácia projektu „Spoločná cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horňácka a Kopaníc pre roky 2014 – 2020“, ktorý KR – MAS realizuje v spolupráci s  Krajskou hospodárskou komorou Juhomoravského…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Podpora a propagácia atraktivít cestovného ruchu slovensko-moravského pomedzia

18.10.2019

185

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina predložilo 08.02.2013 v spolupráci s MAS Východní Slovácko  Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika- Česká republika 2007-2013 na…

Na běžkách, na kole i pěšky III. etapa

18.10.2019

201

Žiadateľom a teda i spracovateľom Žiadosti o NFP bol Slovácký běžecký klub Kyjov o.s.. Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 24 780,00 EUR. Projekt v podstate nadväzoval na náš zrealizovaný projekt „Načo…

Kopaničiarska ovocno-destilátová cesta

18.10.2019

231

Občianske združenie „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ (KR-MAS) úspešne dokončilo ďalší investičný projekt v česko-slovenskom pohraničí. Podarilo sa vytvoriť tzv. Kopaničiarsku ovocno-destilátovú cestu, ktorá bude gastronomickou cestou nášho regiónu a veríme,…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Oživujeme vidiecke stavby na Morave a Myjave

18.10.2019

184

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina pokračuje v realizácii projektu s názvom „Oživujeme vidiecke stavby na Morave a Myjave“, na ktorý získal nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR…

Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia

18.10.2019

185

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina predložilo 30.03.2012 v spolupráci s MAS Horňácko a Ostrožsko Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce na realizáciu projektu…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Poznej své přátele

18.10.2019

188

Česká MAS Boskovicko PLUS, o. s. společne se slovenskou MAS Kopaničiarsky región realizovala mikroprojekt přeshraniční spolupráce s názvem „Poznej své přátele“, jehož hlavním cílem bylo společné poznání mentality obou stran…

kopanice, kopaniciarsky region, kopaniciarsky kraj

Staromyjavská Greenway

18.10.2019

168

Malá cyklotrasa kopaničiarskeho regiónu Oblasť Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát má mimoriadne vhodné podmienky pre cykloturistiku. V období od októbra 2008 do augusta 2009 zrealizoval Kopaničiarsky región – miestna akčná…

Načo chodiť pešky – keď môžu byť bežky…

18.10.2019

188

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti nášho prihraničného regiónu prostredníctvom posilnenia jeho športovo-rekreačného potenciálu vytrasovaním a vyznačením bežkárskych trás. Projekt sa realizuje od februára 2011 a oficiálne bol ukončený v januári 2012.

Dotácia z TTSK na realizáciu projektu na podporu predaja regionálnych produktov

18.10.2019

222

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina získala dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja vo výške 34 803,00 € na realizáciu projektu s názvom „Podpora predaja regionálnych produktov a vytvorenie nového predajného miesta v NKP…